Дата семинара:12-09-2016, 09:000 Оңтүстік Қазақстан аймағында жүгерінің жоғары өнімді агрофитоценоздарын өсіру Алматы облысы | Панфилов | К/Х Ернар Қазақстанның Оңтүстік Қазақстан аймағында жүгерінің жоғары өнімді агрофитоценоздарын өсіру Оңтүстік Қазақстан аймағында жүгерінің жоғары өнімді агрофитоценоздарын өсіру

Оңтүстік Қазақстан аймағында жүгерінің жоғары өнімді агрофитоценоздарын өсіру

12-09-2016, 09:00

  Дата семинара:12-09-2016, 09:000 Формирование высокопродуктивных агрофитоценозов кукурузы в условиях Юга-востока Казахстана Алматинская область | Панфиловский район | К/Х Ернар Формирование высокопродуктивных агрофитоценозов кукурузы в условиях Юга-востока Казахстана. Формирование высокопродуктивных агрофитоценозов кукурузы в условиях Юга-востока Казахстана

Формирование высокопродуктивных агрофитоценозов кукурузы в условиях Юга-востока Казахстана

12-09-2016, 09:00